Herrn
Rudolf Dietzke
Borna b/Leipzig

Trzebież 10.8.1918
Mój drogi Rudi
Serdeczne pozdrowienia z pięknego kąpieliska przesyła Tobie twój przyjaciel Carl.