J. Wiśniewski Stefan Wójcik Franciszek Popakul Stanisław Kaszecki Michał Jakubowicz Czesław Redlarski Jarosław Kuncewicz Ludwik Ulewicz Kazimierz Panasik Kazimierz Alksnin Stanisław Kozanecki Adam Sagan Kazimierz Sobierski Jan Słowikowski Edward Bogucki Alojzy Capelik Władysław Kozak ? ? Henryk Alekśnin